+ 32 (0) 2 380 16 93
Back to furniture

White Tray Fero

White Tray Fero  I  White Wood Tray  I  50 x 50 x 110 cm

Bar Table Fero White I Wooden Tray Black I 50 x 50 x 110 cm

Bar Table Fero White I Red Wooden Tray I 50 x 50 x 110 cm

Bar Table Fero White I Tray Pink Wood I 50 x 50 x 110 cm

Bar Table Fero White I Orange Wooden Tray I 50 x 50 x 110 cm

White Tray Fero
Fero White Flat. Black
Fero White Flat. Red
Fero White Flat. Pink
Fero White Flat. Orange